HTML

Webnyelv

Tervezem egy olyan saját weboldal létrehozását, melyen néhány idegen nyelv nyelvtana lesz megtalálható. Ebben a blogban elsősorban ezeket a készülő nyelvtani magyarázatokat teszem közzé, hátha valaki idetéved és segíteni tud ötleteivel, tanácsaival. Írok még ebbe a blogba egyéb, nyelvekkel kapcsolatos észrevételeket is.

Friss topikok

Honlapom már elérhető: webnyelv.hu

2011.08.27. 16:30 Czimby

Ennek a blognak a folytatása a webnyelv.hu oldalon található.

Ide ebbe a blogba előreláthatólag már nem nagyon fogok írni. A webnyelv.hu oldalon minden megtalálható lesz, ami itt van, de már most több hasznos információ (nyelvtani magyarázat, ragozási táblázatok, stb.) található meg ott, mint itt. A nyelvtani magyarázatok mellett az egyéb érdekességek és a humor sem maradhat el.

Ha valaki angolul szeretne a német nyelvről olvasni: helpmelearngerman.com

 

Szólj hozzá!

Csak egyes számban és csak többes számban használatos szavak

2011.07.05. 16:14 Czimby

Több nyelvben is vannak szavak, melyeknek vagy csak egyes száma, vagy csak többes száma van. Nekünk magyaroknak ez szokatlan, mert a mi nyelvünkben kevés ilyen szó lehet, vagy pont nem azok, melyek más nyelvekben így viselkednek. A magyarban például létezik a szülő és a szülők szó is, míg az angolban, németben, olaszban ennek csak többes száma létezik: parents, Eltern, genitori. Érdekes módon nincs ezekben a nyelvekben külön szó az egyik szülő megjelölésére úgy, hogy a nemére ne utalnánk, tehát vagy az apa, vagy az anya szót kell használni a szülő helyett. De körülírással kifejezhető a szülő szó is, pl. angolul a one of your parents. Ha belegondolok, a magyarban sem nagyon használják egyes számban a szülő szót. Bizonyos kifejezésekben fordul elő inkább így, pl. szülői értekezlet.

Az emberek szó is mumus. Nincs egyes száma a német Leute szónak. A people is többes számúnak számít ebben az értelemben, bár ez a szó egyes számúként is használható, csak akkor a jelentése az lesz, hogy nép. Az olaszban és a spanyolban ott van a la gente szó, ami egyes számú, bár jelentése többes számú. A francia les gens-nak sincs egyes száma.
Egyes angol nyelvtanok a person rendhagyó többes számaként tüntetik fel a people szót. Így azt sugallják, hogy a persons szó helytelen, pedig ezzel a szóval is találkoztam már. Szerencsére nem túl gyakori az olyan szituáció, amikor ne lenne mindegy, személyeket vagy embereket mondunk.

Fura, hogy az angol többes számúnak tekinti a police szót. Van benne logika, hiszen több ember is dolgozik a rendőrségen. Azonban pl. a német vagy az olasz egyes számúként kezeli: die Polizei, la polizia.

Van még néhány földrajzi név, amely a magyarban is úgy néz ki, mintha többes számú lenne, pedig nem az. Például nem mondjuk azt, hogy az Egyesült Államok nagyok, vagy hogy a Fülöp-szigetek érdekesek. Bár nem tudom, valaki mondaná-e így ez utóbbi mondatot, számomra úgy hangzik jól, hogy a Fülöp-szigetek érdekes. De lehet, hogy ebben tévedek. Hollandiának egyes nyelvekben van egy többes számú neve (is), amit magyarra „alacsony országoknak" lehetne fordítani (pl. olasz Paesi Bassi és Olanda). (Ez azonban lehet, hogy két különböző területet is jelöl). Érdekes, hogy a németben a die Niederlande többes számú, míg az angol Netherlands egyes számú. Ugyanígy: die Vereinigten Staaten von Amerika és the United States of America.
Ott vannak az Alpok. Vagyis ott van az Alpok. Magyarul az utóbbi mondat helyes. Németül többes számú: die Alpen.

 A vakáció németül és olaszul többes számú: die Ferien és le ferie / le vacanze.

Két egyforma részből álló tárgyak neve az angolban többes számú, a németben nem: scissors - die Schere (olló); trousers - die Hose (nadrág); glasses - die Brille (szemüveg). Az olasz az angolhoz hasonló ebből a szempontból: többes számú: le forbici (olló), i pantaloni (nadrág), gli occhiali (szemüveg).

Egyes betegségek nevei a németben többes számúak, pl. die Masern, die Pocken, die Röteln. Az angolban viszont nem: measles, pox, rubella. A measles szót néha többes számúként kezelik.

Ínyenceknek: Csak többes számú főnevek a németben

Magyarul a vakond, a vakondok és a vakondokok még mindig a kedvencünk. A mi nyelvünkben meglehetősen szokatlan olyan főnevet használni többes számúnak, melynek a végén nincs -k. A média szóról hallottam, hogy többes számú állítólag, de nem tudnám elképzelni azt a mondatot, hogy „A média tetszenek".

Ott vannak a nagyon hírhedt angol megszámlálhatatlan főnevek. Magyarul se mondanánk, hogy levegők, vizek, vagy legalábbis kivételes esetben. Még akár angolul is elképzelhető lehet, hogy az egyik szobában friss levegő van, a másikban büdös, és valami olyan mondat jön ki belőlük, hogy „eléggé változatosak a levegők ebben a házban". De nem, ez magyarul is erőltetettnek tűnik. Ha nagyon megerőltetnénk magunkat, talán össze tudnánk hozni egy olyan mondatot, ahol elfogadhatóan hangzik a levegők szó.
Az angol nem szereti többes számba tenni pl. a bor, sajt szavakat, viszont ha bizonyos borfajtákról beszélünk, mondhatjuk, hogy wines. (Hungary is famous for its wines - Magyarország híres a borairól - azaz a különböző borfajtáiról.) Ezt azonban angolórákon nem szabad tanítani, mert megzavarhatjuk vele a tanulókat.

A pénz szót magyarul se nagyon tesszük többes számba. Vagy talán ritka esetben: „nagy pénzek fordulnak meg itt". Mondják ezt? Talán hallottam már. Az angol és a német nem mondja többes számban a Geld és a money szót, az olaszban pedig eleve többes számú: i soldi. Az eső, hó elvileg létezik többes számban a magyarban, de ki tudja, használják-e bármikor is. Az angol és a német sem teszi többes számba a rain, Regen ill. snow, Schnee szavakat.

Csak egyes és csak többes számban használható szavak a németben.

 

 crowd, police, government

Szólj hozzá!

Címkék: olasz német angol főnév többes szám egyes szám

Valami logika a német főnevek nemében? Mi lehet az oka, hogy egy főnév milyen nemű?

2011.06.13. 15:07 Czimby

A bejegyzés szerkesztése folyamatban!

Valami oka biztos van, hogy egy német főnévnek miért pont az a neme, ami. De mi ez az ok? Már volt szó egy régebbi bejegyzésben ilyesmiről, és valószínű sok könyvet írtak már a témáról. Érdekes lehet visszavezetni egy-egy főnévnél, mi az oka annak, hogy milyen nemű. Valamiféle nyelvtörténeti oka lehet ezeknek leginkább. Nem tudom, minden főnévnél kideríthető-e a nemének végső oka, mindenesetre leírom, amikre eddig én rájöttem.

Más nyelvekből átvett szavak nagyrészt megtartják azt a nemet, amivel abban a másik nyelvben rendelkeztek:

asilus=szamár (latin) A latinban hímnemű, -us végű főnév, és nemét a németben is megtartotta: der Esel.

-UR

Az -ur végű, idegen eredetű szavak nőneműek. Miért? Mert eredetileg -ura végződésűek pl. a latinban és az olaszban (meg a legtöbb újlatin nyelvben), és ezekben a nyelvekben az -a végű főnevek többnyire nőneműek:

la literatura (spanyol) -> die Literatur
la natura (olasz) -> die Natur
la figura (olasz) -> die Figur

A kivétel is a szó eredetére vezethető vissza:

futurum (latin, semleges nemű), futuro (olasz, spanyol) -> das Futur

Az csak egy dolog, hogy a németben a végződés lekopott.

-ION

Az -ion végű főnevek nőneműek, talán egy kivétellel (das Stadion). Ezek a latinból kerültek át nagyon sok nyelvbe, és a latinban nőneműek voltak (latin -io végű főnevek: a 3. deklinációhoz tartoznak és nőneműek). Talán az összes nyelvben nőneműek ezeknek a szavaknak a továbbélő alakjai, ez alól a német sem kivétel. Rengeteg nyelvben találkozni ilyen szavakkal, még a magyarban is:

natio (latin, nőnemű) - die Nation - nation (angol) - la nation (francia) - la nazione (olasz) - la nación (spanyol) Mindegyik nyelvben nőnemű! A magyarban is megvan a szó: náció

A "stadion" szó megfelelője az olaszban nem a szokásos -ione végű nőnemű szó. Valószínű, ezzel függhet össze, hogy a németben sem nőnemű. Itt csak a végződés változott meg valamiért, de a főnév nemén ez nem változtatott:

lo stadio - das Stadion

-IK

Az -ik végű főnevek azért nőneműek, mert eredetileg -ica végű főnevek voltak a latinban, és az újlatin nyelvekben azóta is azok, szabályosan nőnemmel, az -a végződés miatt:

la politica - die Politik
la musica - die Musik
la critica - die Kritik
l'erotica - die Erotik
la repubblica - die Republik

-TÄT

A -tät végű főnevek nőneműek. A latin -tas végű főnevekre vezethetők vissza, amik eredetileg nőneműek voltak. Ezek a szavak is sok nyelvbe átkerültek, némiképp módosult végződéssel, és az eredeti latin nemet megőrizték:

universitas (latin, nőnemű) - die Universität - l'universi (francia, nőnemű) - l'universi (olasz, nőnemű) la universidad (spanyol, nőnemű). Ezeknek a szavaknak a végződése több nyelvben ugyanúgy változik, és pl. a német -tät megfelelője az angol -ty: Universität, university; Priorität, priority...

-ANZ

Az -anz végű szavak azért nőneműek, mert pl. az olasz megfelelőjük -a végződésű, és bizonyára a latinból (vagy az újlatin nyelvekből) kerültek át a németbe:

alleanza - die Allianz
la bilancia - die Bilanz (mérleg)
la tolleranza - die Toleranz
 

-MA

Sok -ma végű főnév semlegesnemű, és görög eredetű. Ezek a szavak (-a végződésük ellenére) az újlatin nyelvekben sem nőneműek (biztos azért, mert a görögben semleges neműek):

il dramma (olasz) - das Drama, -men
il tema (olasz) - das Thema, men

 

Földrajzi neveknél is vannak turpisságok.

Hajók nevei az angolban és a németben is nőneműek, ennek is nyelvtörténeti oka lehet. Az országok az angolban nőneműek, a németben viszont csak kevés van ilyen.

A kicsinyítőképzős szavak a németben és a hollandban is semlegesneműek, nyelvtörténeti okok miatt. (pl. het meisje - das Mädchen)
 

Azt viszont nem tudom, ki lehet-e deríteni, hogy pl. miért der Tisch és die Gefahr. Valaki valamiért így mondta először és onnantól kezdve ez lett a szabályos alak. Valami oka biztos van.

A témáról bővebben itt lehet olvasni weboldalamon.

Szólj hozzá!

Címkék: nem német főnév

Mellékmondatok rövidítése igenevekkel

2011.02.23. 18:34 Czimby

Ez csak félkész, vázlat! Akinek van kedve, segítsen folytatni a bejegyzést! Elnézést, ékezetes karakterek nem mindenhol vannak még.

A magyarban is létezik ez a jelenség, de nem olyan gyakori, mint sok, hazánkban tanult idegen nyelvben.

Sok mellékmondatfajtát akkor lehet (vagy kell) főnévi igenévvel rövidíteni bizonyos idegen nyelvekben, ha a két tagmondat alanya megegyezik. Előidejűség kifejezésére befejezett  (múlt idejű) főnévi igenevet használhatunk, ill. gyakoriak az ilyen típusú mondatokban a szenvedő alakú főnévi igenevek, jelen és múlt idejű alakban egyaránt.

Alanyi mellékmondatok rövidítése főnévi igenévvel

Gyakran "személytelen szerkezeteknek" nevezik az ilyen főmondatokat, mert nem fejeznek ki személyt, nincs bennük valódi alany, hiszen az alanyt ilyenkor a mellékmondat fejezi ki. Egyes nyelvekben semlegesnemű személyes névmás az alany, ami a mellékmondatra előreutal (német: Korrelat). Ilyenkor természetesen a két alanya nem egyértelműen szemantikailag egyezik meg - hiszen szemantikai alany nincs is, az alany általános, és magyar számára elsőre eléggé szokatlanok ezek az idegen nyelvű mondatok.

   Télen nem könnyű a kertben virágokat találni.

Es ist im Winter nicht leicht, im Garten Blumen zu finden.
In winter it is not easy to find any flowers in the garden.
Ce n'est pas facile en hiver (de?) trouver des fleurs dans le jardin. (?)
D'inverno non e facile trovare dei fiori nel giardino.

 

   Érdekes (dolog) idegen nyelveket tanulni.

Es ist interessant, Fremdsprachen zu lernen.
It is interesting to learn foreign languages.
E interessante studiare delle lingue straniere.
C'est intéressant apprendre des langues étrangeres.
 

   Tilos a dohányzás.

It is prohibited/forbidden to smoke here.
Es ist verboten, hier zu rauchen.
C'est interdit de fumer.
E vietato di fumare

Tárgyi mellékmondatok rövidítése főnévi igenévvel

A mellékmondatban a ragozott ige helyett főnévi igenevet használunk, ha a fő- és mellékmondat alanya megegyezik. A németben zu + Infinitiv, az angolban to-val álló főnévi igenév, az olaszban di elöljárószóval bevezetett főnévi igenév, a franciában de elöljárószóval bevezetett főnévi igenév áll. Az olaszban a mellékmondatban általában más alak is állhat (jövő idő, kötőmód jelen idő, kijelentő mód jelen idő).

   Megígérem neked, hogy hétvégén felhívom a festőt.

Ich verspreche dir, den Maler am Wochenende anzurufen.
I promise you to phone the painter in the weekend.
Ti promesso di chiamare il pittore il fine settimana.
Je te promets de téléphoner au peintre

Előidejűséget kifejezhetünk a mellékmondatban befejezett (múlt idejű) főnévi igenévvel:

   A szakember azt állítja, megjavította a liftet.

Der Fachmann behauptet, den Aufzug repariert zu haben.
The technician affirms to have repaired the lift.
Il tecnico afferma di aver reparato l'ascensore.
Le technicien affirme d'avoir réparé l'ascenseur.

A mellékmondatban szenvedő alak is előfordulhat:

   A fiatal hölgy reméli, hogy meghívják.

Die junge Frau hofft, eingeladen zu werden.
The young lady hopes to be invited.
La donna giovane spera di esser invitata.
La femme jeune espere d'etre invitée.

A szenvedő alakban is előfordulhat előidejűség:

Látom, meghívtak engem az esküvőre.

Ich sehe, zur Hochzeit eingeladen worden zu sein.
I see to have been invited to the wedding. (ritkább)
Vedo di essere stato invitato / stata invitata alle nozze.
 

Állandó határozói mellékmondatok rövidítése

(A németben az ilyen, különböző igevonzatok egyaránt a "Präpositionalobjekt" kategóriájába tartoznak.)
Itt is kifejezhet a mellékmondat egy- és előidejűséget is, állhat benne cselekvő és szenvedő alak is. Utalószó előfordulhat a főmondatban:

   Örülök, hogy látlak.

Ich freue mich (darüber?), dich zu sehen.
I am happy to see you.
Mi rallegro di vederti.
Je suis content de te voir.

   Örülök, hogy láttalak.

Ich freue mich (darüber?), dich gesehen zu haben.
I am happy to have seen you.
Mi rallegro di averti veduto/veduta.
Je suis content de t'avoir vu(e).

   Örülök, hogy látnak engem.

Ich freue mich (darüber?), gesehen zu werden.
I am happy to be seen.
Mi rallegro di essere veduto/veduta.
Je suis content(e) d'etre vu(e).

   Örülök, hogy láttak engem.

Ich freue mich (darüber?), gesehen worden zu sein.

Mi rallegro di essere stato veduta/stata veduta.

Módhatározói mellékmondatok rövidítése

Anélkül, hogy; ahelyett, hogy - ohne zu, anstatt zu, senza di, sans de, without+ing

Célhatározói mellékmondat rövidítése főnévi igenévvel

to, um zu, a/per + inf, a/pour + inf

Jelzői mellékmondatok rövidítése melléknévi igenévvel

Feltételes mellékmondatok rövidítése

Sollte...

Időhatározói mellékmondatok rövidítése

(Angolban és németben is eltűnik a "ha" és az igével kezdődik a mondat! inverzió)

Szólj hozzá!

Hasonlóságok a holland és a német nyelvtanban

2011.02.23. 17:57 Czimby

 

"Helyettesítő" főnévi igenév (Vervangende infinitief, Ersatzinfinitiv)

 

Összetett igeidőkben a segédige mellé a főige befejezett melléknévi igenév (voltooid deelwoord, Partizip II.) alakja kerül. Van néhány kivétel, amikor a melléknévi igenév helyett a főnévi igenév áll itt:

 • Módbeli segédigék mellett: Ik heb niet langer kunnen zingen - Ich habe nicht mehr singen können. (A hollandban a módbeli segédige megelőzi a főigét, a németben fordított a sorrendjük.)
  A németben ilyenkor az időbeli segédige mindig a haben, mert a módbeli segédige ezzel képzi múlt idejét, függetlenül attól, hogy a főige mivel áll. Ezzel szemben a hollandban olykor nem csak a hebbennel, hanem a zijnnel is állhat a szerkezet:
  Ich habe nicht kommen dürfen - Ik heb niet durven komen / Ik ben niet durven komen.
 • A lassen/laten ige mellett.
 • Németben a brauchen, heißen, sehen, hören, fühlen, helfen  igék mellett is. Talán a hollandban is, nem tudom, majd meg kell nézni.

 

Szólj hozzá!

Hasonlóságok az angol és német nyelvtanban

2011.02.23. 17:30 Czimby

make - machen

 

Es macht mir lachen - It makes me laugh.
Es macht mir weinen - It makes me cry.

Az angolban a nyelvtanok szerint kb. 4 féle műveltető szerkezet létezik, ezek közül az egyik a make + cselekvés "elvégzője" + to nélküli főnévi igenév. Akkor használjuk, ha a cselekvés elvégzőjével nem közvetlen módon, pl. kérés, felszólítás által végeztetik el a cselekvést, hanem közvetett módon. Pl. Az eső megszalasztott bennünket - The rain made us run.
A németben nem tartják külön számon ezt a szerkezetet műveltető szerkezetként, és csak magas szintű nyelvtudásnál elvárt az ismerete. A nyelvtanok szerint germanizmusnak számít. Bár nagyjából párhuzamba állítható a hasonló angol szerkezettel.
Aki tanult angolt, az angol alapján könnyebben megértheti, hogy ebben a szerkezetben a németben zu nélkül áll a főnévi igenév. És fordítva, a német alapján könnyebb megérteni, hogy az angolban itt főnévi igenév áll a make ige után, nem pedig past participle vagy valami más. (A sok műveltető szerkezet miatt ezt könnyű összekeverni.)
 

Nyelvtani nem az angolban és a németben

 

Az angolban ez elég ritka és csak magas szinten elvárt az ismerete.
A hajók az angolban és a németben is nőneműek.

Az országok a választékos angol nyelvben nőneműek. A németben csak néhány ország nőnemű.
Switzerland is famous for her watches. - Die Schweiz ist berühmt... ihre Uhren.
 

Szólj hozzá!

Címkék: német angol hasonló műveltetés

Tárgy és részeshatározó

2011.02.18. 11:09 Czimby

A tárgy és részeshatározó sorrendje:

Német:

Ha főnévvel fejezzük ki mindkettőt: Rh + T
Ha az egyiket névmással, a másikat főnévvel fejezzük ki, a névmás van elől.
Ha mindkettőt névmással fejezzük ki: T + Rh

Ich gebe dem Vater das Buch.
Ich gebe es dem Vater.
Ich gebe ihm das Buch.
Ich gebe es ihm.

Angol:

Ha a tárgyat főnévvel fejezzük ki: Rh + T, vagy: T + to+Rh (to-val a részeshatározót hangsúlyozzuk)
Ha a tárgyat névmással fejezzük ki: csakis: T + to+Rh (pl. "it to him")
Hogy a részeshatározót névmással vagy főnévvel fejezzük-e ki, a szerkezet szempontjából lényegtelen.

I give the father the book. vagy: I give the book to the father - a részeshatározót hangsúlyozzuk.
I give it to the father.
I give him the book. vagy: I give the book to him - a részeshatározót hangsúlyozzuk.
I give it to him.

Olasz:

 • Ha a tárgyat és részeshatározót is főnévvel fejezzük ki, általában a tárgy áll előbb. Ha a részeshatározót tesszük előbbre, akkor hangsúlyt kap. Do il libro al professore. (A könyvet odaadom a tanárnak.) Do al professore il libro. (A tanárnak adom a könyvet.) De a részeshatározó az ige előtt is állhat, ha hangsúlyos: Al professore do il libro, al mio compagno di banco invece affido i miei quaderni.
 • Ha főnévvel fejezzük ki a tárgyat, állhat a tárgy az ige előtt, de akkor a tárgyat tárgyesetű névmással (lo, la, li, le) is meg kell ismételni az ige előtt: Il libro lo do al professore.
 • Ha valamelyiket névmással fejezzük ki, a névmás természetesen az ige előtt áll: Lo do al professore. Gli do il libro.
 • Ha mindkettőt névmással fejezzük ki, akkor előbb van a részeshatározó, utána a tárgy (kivéve: T/3-ban), de ilyenkor a részeshatározó esetű névmások kicsit másképp alakulnak: me, te, glie-, ce, ve, és a glie- alakkal egybeírjuk a tárgyesetű névmást (glielo, gliela, stb.) Például: Me lo dai. Te li hanno dati. Ce le avete date. Glielo do. Ha a részeshatározó T/3-at fejez ki ("nekik"), akkor kivételesen előbb van a tárgy, utána a részeshatározó (loro), és a részeshatározó minden esetben az ige után áll: Li dai loro (Azokat nekik adod).
 • Ha a részeshatározót névmással fejezzük ki és hangsúlyozni akarjuk, a elöljárószóval az ige után áll, pl.: Lo danno a me, non a te.

Szólj hozzá!

Országok, földrajzi helyek neme a németben

2010.12.02. 17:34 Czimby

Országok:

Hímneműek:

 • der Irak
 • der Iran
 • der Jemen
 • der Libanon
 • der Sudan
 • tört.: der Lausitz

Nőneműek:

Ha -ei, -ie, -e, -a végűek, és még néhány esetben:

 • die Normandie
 • die Türkei
 • die Slowakei (tört.: die Tschechoslowakei), die ČSSR
 • die Dominikanische Republik
 • die Vatikanstadt
 • die Schweiz
 • tört.: die Sowjetunion, die UdSSR
 • tört.: die DDR, die BRD

Semlegesneműek:

 • A legtöbb ország, de névelőt csak akkor kapnak, ha az országnév előtt jelző áll: Ungarn, Deutschland - das alte Ungar, das moderne Deutschland. A hátravetett, birtokos jelző is névelővel jár: das Ungarn der siebziger Jahre
 • Kivétel: das Elsass (nem ország, csak régió)

Többes számban állóak:

 • die Niederlande (Hollandia)
 • die Vereinigten Arabischen Emirate
 • die Vereinigten Staaten von Amerika (USA)
 • die Föderierten Staaten von Mikronesien (Mikronéziai Szövetségi Államok)
 • die Salomonen (Salamon-szigetek)
 • die Cookinseln (Cook-szigetek)
 • die Marshallinseln (Marshall-szigetek)
 • die Bahamas
 • Trinidad und Tobago

Kontinensek:

Mind semlegesneműek, de névelőt csak akkor kapnak, ha jelzővel állnak:

 • Afrika, Amerika, Europa, Asien, Australien, Eurasien, Ozeanien, Antarktika (?)
 • das unbekannte Australien

Kivétel:

 • die Arktis

Folyók:

Nem német folyók:

Általában hímneműek:

 • der Don
 • der Ob
 • der Jennisei
 • der Amasonas

Persze kivételek is akadnak:

 • die Theiß (Tisza)
 • die Weichsel (Visztula)

Német folyók:

Általában nőneműek:

 • die Oder
 • die Spree

Kivételek:

 • der Neckar
 • der Rhein
 • der Inn
 • der Main
 • der Lech
 • röhej, hogy több kivételt találtam mint szabályosat

Hegyek és tavak:

Hímneműek:

 • der Harz
 • der Baikal
 • der Ural
 • der Himalaya
 • der Ätna

Nőneműek:

A nem német hegyek, ha -a vagy -e végűek:

 • die Tatra
 • die Matra
 • die Newa

kivételek:

 • der Himalaya
 • der Ätna

Egyéb földrajzi nevek:

Általában semleges neműek és nem kapnak névelőt jelző nélkül:

 • Venedig - das schöne Venedig
 • Külön nevük van egyes olasz városoknak: Venedig (Velence), Neapel (Nápoly), Rom (Róma), Mailand (Milano), Florenz (Firenze), Turin (Torino), Genua (Genova), Trient (Trento, Trident)

Az országokhoz hasonlóan az -ei, -ie, -e, -a végűek nőneműek:

 • die Sahara

kivételek:

 • die Krim

foly.köv.

1 komment

Mondatrészek néhány nyelvben

2010.11.24. 18:41 Czimby

Német

das Subjekt

morfologisch:

- Personalpronomen (Er geht.)
- Substantiv (Der Lehrer geht.

das Prädikat

-einteiliges (finites Verb)
-mehrteiliges (finites Verb + andere)

Mehrteiliges Prädikat:

- finites Verb
- grammatischer Prädikatsteil
- lexikalischer Prädikatsteil
- Prädikativ (Objektsprädikativ, Subjektsprädikativ)
 

das Objekt

 • Akkusativobjekt
 • Dativobjekt
 • Genitivobjekt
 • Präpositionalobjekt
 • Objekt zum Prädikat

die Adverbialbestimmung

 • Lokalbestimmung
 • Temporalbestimmung
 • Modalbestimmung
 • Kausalbestimmung (Konditionalbestimmung, Konzessivbestimmung, Konsekutivbestimmung, Finalbestimmung)

das Attribut

 •  
 • Apposition (értelmező jelző) - abban az esetben van, mint amire vonatkozik

folyt.köv.

Szólj hozzá!

Részmennyiség kifejezése néhány nyelvben

2010.11.17. 17:18 Czimby

A legtöbb, hazánkban tanult nyelvben másképp fejezzük ki a részmennyiséget (pl. egy liter bor, két üveg tej, három kiló krumpli), mint a magyarban.
Ezt általában (a német kivételével) úgy mondják, hogy egy liter a borból, két üveg a tejből - ennek a kifejezésmódnak a neve egyébként Genitivus Partitivus: genitivus, mert birtokos esettel fejezzük ki, partitivus, mert egy bizonyos részt fejezünk ki.
A másik, amire ügyelni kell, hogy az adott anyag vagy dolog, aminek a mennyiségét kifejezzük, megszámlálható vagy megszámlálhatatlan-e. Megszámlálható, ha darabra mérjük (pl. alma, narancs), megszámlálhatatlan, ha darabra nem mérhető, hanem valamilyen mértékegységre, literre, kilóra, stb. (pl. tej, bor, kávé, víz). A megszámlálható főnevek adott esetben többes számba kerülnek, a megszámlálhatatlanok nem kerülhetnek többes számba.
A fent említett két szabályt (Genitivus partitivus és megszámlálható, megszámlálhatatlan főnevek) a spanyol kivételével a "kedveltebb" idegen nyelvekben (angol, német, francia, olasz) figyelembe kell venni, ha részmennyiséget fejezünk ki.

ANGOL

 

NÉMET

Ha a mértékegység vagy mérték, amiben mérjük az adott dolgot hímnemű vagy semlegesneű, akkor nem kerül többes számba akkor sem, ha a mérték egynél nagyobb egységéről van szó. Viszont ha a mérték(egység)et kifejező főnév nőnemű, akkor egynél nagyobb egységnyi mérték esetén többes számba kerül:

 • das Glas -> zwei Glas Bier (két üveg sör) - mivel a Glas hímnemű, nem kerül többes számba a zwei után.
 • die Flasche -> zwei Flaschen Milch (két üveg tej) - mivel a Flasche nőneű, többes számba kerül a zwei után.

Részmennyiség kifejezésekor az a főnév, aminek a mennyiségét fejezzük ki (több nyelvvel ellentétben) nem kerül birtokos esetbe; ha megszámlálható főnév, többes számba kerül, ha megszámlálhatatlan, akkor egyes számba:

 • zwei Glas Bier (két üveg sör); 30 Faß Wein (harminc hordó bor) Mivel a bor és a sör megszámlálhatatlan főnév, nem kerülnek többes számba)
 • drei Sack Kartoffeln (három zsák krumpli); zwei Kilo Kirschen (három kiló cseresznye) Mivel a krumplit és a cseresznyét is lehet darabra is számolni (megszámlálható főnév), többes számba kerülnek.

Genitivus Partitivus

Többnyire nem mértékegységgel mérhető főnevek esetén, de használatos a németben a Genitivus partitivus. Ha azt akarjuk mondani, hogy "egyik barátom", az "egyik" kifejezésére az einer, eine, eines háromalakú névmást használjuk (a megfelelő esetben), a "barát" szó pedig többes szám birtokos esetbe kerül, az előtte álló determinással (pl. birtokos névmás) együtt:

 • einer meiner Freunde; einer der Freunde
 • eine meiner Freundinnen; eine der Freundinnen
 • eines meiner Kinder; eines der Kinder

A szerkezetben az a zavaró elsőre, hogy a többes szám birtokos eset végződése -er, és a hímnem alanyeset végződése is -er, így néha két -er végződésű szó kerül egymás mellé. Nőnemben és semlegesnemben ez már nem zavaró.

Ezzel lényegében párhuzamba állítható az angol "one of my friends" szerkezet, ahol az "of" utal a birtokos esetre, és utána a "friends" többes számban áll, ez felel meg a német birtokos esetnek, ami alaktanilag persze eltér, ezért elsőre furcsának tűnhet.

Szólj hozzá!

A német főnév neme

2010.11.16. 13:59 Czimby

Bár a német főnevek nemét külön-külön meg kell tanulni, mégis felállítható valamiféle szabályrendszer, aminek alapján az egyes főnevek nemét meghatározhatjuk. Ebben vagy a főnév jelentése, vagy a végződése segít.

Főnevek neme a jelentés alapján

Hímnemű főnevek:

- évszakok, hónapok, napok nevei: der Herbst, der Winter, der Mai, der Montag, der Mittwoch

- égtájak, szelek és csapadékok nevei: der Westen, der Monsun, der Passat, der Tau (harmat), der Hagel (jégeső), der Regen (eső), der Schnee (hó), der Nebel (köd)

- kövek nevei: der Malachi, der Kalkstein (mészkő)

- hegyek és tavak nevei: der Harz, der Baikal

- sok külföldi (nem német) folyó neve: der Don

- sok alkoholtartalmú ital neve: der Sekt (pezsgő), der Wein

- autók és vonatok neve: der Wartburg, der Meridian, der Orient Express

- a legtöbb pénznév: der Forint 

Nőnemű főnevek:

- a tőszámnevek: die Fünf

- sok fa és virág neve: die Pappel, die Brennessel

- a legtöbb német folyó neve: die Oder

- nem német hegyek és folyók neve, ha -a vagy -e végződésűek: die Newa, die Tatra

- ország- és területnevek, ha -ei, -ie, -e, -a végződésűek: die Türkei, die Normandie, die Sahara

- hajók és repülőgépek neve: die Titanic, die TU-104

Semlegesnemű főnevek:

- fiatal élőlények neve: das Küken (csirke)

- betűk és zenei hangok neve: das grosse B, das Cis

- törtszámnevek: das Viertel (negyed)

- helységnevek: das schönste Venedig (a szép Velence - ha jelzővel áll, névelőt kap)

- a legtöbb országnév: das historische Ungarn (a történelmi Magyarország - ha jelzőel áll, névelőt kap)

- kontinensek neve: das unbekannte Australien

- szállodák, kávézók, mozik neve: das Astoria, das Kanzler

- fémek neve és sok anyag neve: das Kupfer (vörösréz), das Eisen (vas), das Gold (arany), das Silber (ezüst), das Messing (sárgaréz), das Zink; das Kalium

- a főnevesült szavak: das Heute (a ma), das Ich (az én) 

Kivételek:

Nem hímnemű külföldi (nem német) folyók: die Theiss (Tisza), die Weichsel (Visztula)

Nem hímnemű pénznevek: das Pfund Sterling, die Lira, die Drachme

Nem nőnemű német folyók: der Neckar, der Rhein, der Inn, der Main, der Lech

Nem nőnemű növények: der Ahorn (juhar), der Klee (lóhere), der Flieder (orgona), der Jasmin

Nem nőnemű külföldi (nem német) hegy: der Ätna, der Himalaja

Nem semlegesnemű országok és helyek: der Balkan, der Iran, der Irak, der Jemen, der Libanon, der Sudan, die Krim, die Lausitz, die Schweiz

Nem semlegesnemű fém- vagy anyagnév: der Stahl (acél), die Bronze, der Schwefel (kén)

 

Főnevek neme a végződés alapján:

Német eredetű főnevek:

 

Hímneműek:

-er, -el, -ich, -ig, -ling, -s: der Wecker, der Hebel, der Teppich, der Pfennig, der Fremdling, der Schlips

Nőneműek:

-e, -ei, -in, -heit, -keit, -schaft, -t, -ung: die Kälte; die Backerei; die Löwin; die Krankheit; die Ehrlichkeit; die Gesellschaft; die Fahrt, die Nacht, die Pflicht (kötelesség); die Lautung

Semlegesneműek:

-chen, -lein, -nis, -tum: das Mädchen, das Kindlein, das Verständnis, das Altertum (középkor), das Eigentum (tulajdon)

Kivételek:

der Unterricht, der Verdacht (gyanú); der Irrtum, der Reichtum

Idegen eredetű főnevek:

Hímneműek:

-ant, -ar/-är, -ast, -eur, -ier, -iker, -ismus, -ist, -or: der Konsonant, der Kommissar, der Parlamentär, der Kontrast, der Kontrolleur, der Offizier/der Bankier (!), der Graphiker, der Kapitalismus, der Komponist, der Rektor

Nőneműek:

-a, -anz/-enz, -ie, -ik, -ion, -sis/-itis, -tät, -ur: die Kamera, die Bilanz/die Existenz, die Melodie/die Historie, die Politik, die Nation, die Basis/die Gastritis, die Universität, die Natur

idegen eredetű főnevek, amik -e végződést kapnak: die Ballade, die Garage, die Souffleuse, die Neurose, die Fontäne, die Vitrine, die Kulisse, die Offensive, die Zitadelle, die Pinzette, die Broschüre

Semlegesneműek:

-ett, -in, -ma, -ment, -um: das Sonett, das Benzin, das Komma, das Pigment, das Datum

Bizonyos főneveknél két nem is elfogadható:

der/das Bonbon, der/das Dotter (tojás sárgája), der/das Katheder (katedra), der/das Keks, der/das Kompromiß, das/der Liter, der/die Sellerie (zeller), der/das Sims (párkány), der/das Zubehör

Bizonyos főnevek jelentése a nemtől függően változik:

der Verdienst - kereset, nyeremény; das Verdienst - érdem
der Reis - rizs; das Reis - ág, gally
der Bund - szövetség;
der Moment - pillanat; das Moment - mozzanat, momentum
der Stift -
Morgen
der Band - kötet; die Band (ejtsd: "bend") - zenekar; das Band - szalag
der Bauer - paraszt; das Bauer - kalitka
der Gehalt - tartalom; das Gehalt - fizetés
der Leiter - vezető; die Leiter - létra
der Messer - mérő; das Messer - kés
der Schild - pajzs; das Schild - címke, cégtábla
der See - tó; die See - tenger
die Steuer - adó; das Steuer - kormány

Egyéb "csapdák" a nyelvtanuló számára:

Bizonyos főnevekkel vigyázni kell, mert a végződés nem árulja el a nemet. Ilyenek a -tum, -nis, -e végű főnevek és a Ge- előtagú főnevek:

-tum végű főnevek:

 • das Eigentum (tulajdon), das Altertum (ókor), das Heidentum (pogányság)
 • der Irrtum (tévedés), der Reichtum (gazdagság) (Elméletileg csak ez a kettő kivétel, a többi -tum végű főnév mind semlegesnemű.)

-nis végű főnevek:

 • das Bündnis (szövetség), das Bildnis (arckép), das Ereignis (eredmény), das Geheimnis (titok), das Gefängnis (börtön)
 • die Erlaubnis, die Finsternis (sötétség), die Kenntnis (ismeret)

-e végű főnevek:

 • der Knabe, der Buchstabe, der Kaffee, der Käse, der Hase (nyúl), der Wille (akarat) (Többnyire gyenge főnevek.)
 • die Gabe (adomány), die Schwalbe (fecske), die Taube (galamb), die Behörde (hatóság), die Fee (tündér), die Kaserne, die Blase (hólyag), die Geschichte, die Wolle (gyapjú)
 • das Ende, das Interesse (érdeklődés)
 • der/die Kunde

 

Ge- előtagú főnevek:

 • der Gedanke (gondolat), der Gewinn (nyereség), der Gestank (bűz), der Geruch (szag), der Gebrauch (használat), der Geschmack (ízlés), der Geruch
 • die Gebärde (arckifejezés, mozdulat, taglejtés), die Geburt, die Gestalt, die Gefahr, die Gewalt (erőszak), die Geschichte (történet, történelem)
 • das Gebäude (épület), das Gebirge (hegység), das Gebrüll (állatbőgés), das Gebiet (terület), das Gebet, das Gehirn (agy), das Gesicht (arc), das Gesetz (törvény), das Gewicht (súly), das Gewähr (fegyver), das Gefühl, das Gespräch, das Gehör (hallás), das Geständnis (bevallás), das Gewürz (fűszer), das Gemälde (festmény)
 • der/das Geheit

 

Egyebek

der Teil = rész
DE:
das Abteil (des Wagens) - vasúti fülke
das Gegenteil - ellentét
das Oberteil - felső rész vminek
das Urteil - ítélek

der Anteil
der Bestandteil - alkotórész
der Stadtteil - városrész
der Vorteil - előny
der Nachteil - hátrány

 

A témáról még itt lehet olvasni bővebben.

Angolul is lehet erről a témáról olvasni, itt.

Szólj hozzá!

Német: haben vagy sein?

2010.09.25. 16:02 Czimby

Az összes tárgyas ige habennel ragozódik. Hogy mikor van haben és mikor sein, az csak a tárgyatlan igéknél merülhet fel, tárgyas igéknél a kérdés tárgytalan.

Haben:

 • tárgyas igék
 • visszaható igék
 • módbeli segédigék, akkor is, ha a főige egyébként seinnal ragozódik (Ich habe gehen müssen.)
 • személytelen igék (pl. időjárási jelenséget fejeznek ki): Es hat geregnet.
 •  Olyan ige, ami nem fejez ki állapotváltozást, többnyire a habennel ragozódik: gefallen, schlafen (de: einschlafen)

Sein:

 • Mozgást, állapotváltozást kifejező igék (kommen, gehen, ankommen, geboren, sterben ...)
 • a történést kifejező igék: passieren, geschehen, gelingen
 • a werden, bleiben és maga a sein ige
 • Ha a cselekvésnek nem a lefolyására, hanem a cselekvés következtében beálló állapotváltozásra vagyunk kíváncsiak, akkor a seint használjuk (lásd lent).

Seinnal és habennel is ragozható igék:

Egyrészt olyan igék tartoznak ide, amelyek mellett ha a mondatban egy irányt kifejező helyhatározó található, sein-nal ragozódnak. Ilyenkor tehát a helyváltoztatást hangsúlyozzuk. Ezek az igék mindkét segédigével ugyanazt jelentik, kivéve a fahren és a fliegen.

 • fahren - Habennel vezetni, seinnal utazni a jelentése, és utóbbi jelentésben akkor is seinnal kell ragozni, ha nem a helyváltoztatáson van a hangsúly, hanem magán a cselekvésen. Utazni jelentésben sein, vezetni (tárgyas) értelemben haben: Ich bin nach Berlin gefaher. Er hat ein Auto gefahren.
 • fliegen - Er ist nach Budapest geflogen. Er hat ein Flugzeug geflogen. (tárgyas!)
 • laufen - Wir sind zur Klasse gelaufen. Wir haben ein gutes Rennen gelaufen.
 • tanzen - Wir sind aus dem Zimmer getanzt. Wir haben in der Hochzeit viel getanzt.
 • Hasonlóan: schwimmen, reiten (lovagolni), segeln (vitorlázni), tauchen (lemerülni), tramplen (eltapos valamit/áttapos valamin)
   

Másrészt olyan igék tartoznak ide, melyek használhatók tárgyas és tárgyatlan jelentésben is (pl. leég és leéget - a németben ezt ugyanazzal az igével fejezzük ki, de a tárgyatlan jelentésben sein, a tárgyas jelentésben haben áll).

 • schmelzen (haben: olvaszt; sein: olvad)
 • abbrennen (haben: leéget; sein: leég)
 • verderben (sein: elromlik, megromlik; haben: elront)
 • zerbrechen (sein: eltörik; haben: eltör)

Mind az elváló, mint az el nem váló igekötők kifejezhetnek állapotváltozást, amitől az egyébként habennel ragozódó ige seinnal ragozott ige lesz. Ilyen igepárok:

 • löschen, h - elolt; erlöschenen, i - kialszik
 • blühen, h - virágzik; verblühen, i - elvirágzik
 • bluten, h - vérzik; verbluten, i - elvérzik
 • frieren, h - fázik; einfrieren/erfrieren - befagy
 • kochen, h - fűz; überkochen - kifut (pl. leves)
 • kränkeln, h - betegeskedik; erkranken, i - megbetegszik
 • wachen, h - virraszt; aufwachen, erwachen, i - felébred
   

Habennel és seinnal más az ige jelentése:

 • schießen (haben: lelő; sein: szökell)
 • ziehen (haben: húz, von; sein: költözik)
 • treten (haben: lép; sein: tapos)
 • stoßen
 • Lényegében a fahren és a fliegen is ide tartozik.

Egyebek:

 • lunken (sétál, sántikál), schweben (lebeg)
 • sinken (elsüllyed), ist - senken (elsüllyeszt), hat

Sem habennel, sem seinnal nem ragozhatók (nincs összetett alakjuk):

 • brauchen+zu+Inf; sein/haben+zu+Inf (?!) (utánanézni, nem biztos!)

Linkek:
georgiasouthern.edu
germanpod.com fórum

folyt.köv.

Szólj hozzá!

Címkék: német idő múlt perfekt haben sein

Melléknévragozás a németben

2010.09.25. 16:01 Czimby

A németek valamiért nagyon szeretik kifejezni, milyen nemű a főnév, és hogy egyes vagy többes számban van-e. Kicsit melléfogtak, amikor az ein-eine-ein, mein-meine-mein determinánsokat találták ki, mert az ein és a mein lehet hímnem és semleges nem is, és szegények így nem tudhatják, a kettő közül melyik. Hogy ezt a szomorúságukat enyhítsék, arra gondoltak, legalább akkor tudják meg a főnév nemét, ha ott van egy árva melléknév is. Ein Buch - ebből nem tudni, milyen nemű, lehet hímnemű is. De ha egy jó könyvről van szó, nem csak a könyv lesz jó, hanem a németek kedve is, hogy mindjárt tudhatják, hogy a könyv bizony semleges nemű: ein gutes Buch. Mert a das-nak az -s végződése odacsöppent a gut végére. Így teljes a németek öröme: nem csak egy jó könyv, hanem egy semleges nemű jó könyv az! Ugye, így mennyivel fantasztikusabb? Azt hiszem, mindenki heveny depresszióba esne, ha nem láthatná ebből az elbűvölő kifejezésből, hogy a Buch az semleges nemű.

Szóval tehát: az én könyvem, vagy egy könyv, vagy az én asztalom, vagy egy asztal - hát ebből bizony nem derül ki, milyen nemű az a fránya főnév, hímnemű-é vagy semleges:

ein Buch
mein Buch

ein Tisch
mein Tisch

De ha odabiggyesztjük, hogy jó, rossz, csúf, barna, zöld, türkizkék, vagy bármilyen, akkor már tudjuk, hogy mi a neme:

ein gutes Buch
mein gutes Buch

ein guter Tisch
mein guter Tisch

Az én jó asztalom, az bizony milyen jó!

A derdidásszal nincs gond, abból mindig kiderül, minemű a főnevecske. Így itt akár van melléknév, akár, nincs, akkor is tudjuk, hogy milyen nemű. Így e melléknévnek nem is kell már a végződésében cipelni azt a szerencsétlen bötűt, ami a főnév nemére utal. Amúgy is, a főnév neme micsoda, valami bankszámla, hogy arra utalni kelljen? Hát igen, a németek bankszámlás népség, hát még a svájciak! A banktitok lehet annak is a titka, minek akarják minden áron tudni, milyen nemű az a nyomorult főnév. Közgazdász végzettség híján kis szerény bölcsész végzettségemmel én biztos nem fogom megfejteni a svájci banktitkot, meghagyom ezt másnak. De egy biztos: a főnevek nemével valamiféle misztikus kapcsolatban van a banktitok is! Na, de inkább nem írok erről, mert még banktitkok miatt meglincselnek és megbüntetnek a svájci banktitkárok, akik a svájci bankok titkait őrzik.

Szóval, hogy ne zuhanjon mélabús csüggedésbe a német nép, a melléknevekkel elárulják ország-világnak, milyen nemű az a főnév ott utána, ha addig esetleg nem tudta senki:

ein guter Tisch
eine gute Lampe
ein gutes Buch

Ha már a melléknév előtt is tudtuk, mert pl. derdidász van ott, akkor a melléknevekre már nem kell mindenféle bolond végződéseket aggatni, csak egy árva -e betűt:

der gute Tisch
die gute Lampe
das gute Buch

Ha nincs ott sem ein-eine, sem derdidász, tehát semmi, akkor pláne kellenek azok a csodálatos végződések, hogy megtudjuk, milyen nemű a főnév:

guter Tisch
gute Lampe
gutes Buch

Jó asztal, jó lámpa, ez kell a jó munkás embernek! Ráteszi a jó asztalra a jó lámpát, bekapcsolja, ráteszi a jó könyvet is, és máris olvashatja az izgalmas Ifjú Werther szenvedéseit. Megnyugodhatunk, Werther is szenvedett, már ifjú korában, nem csak mi a melléknévragozással.

Sajnos a német melléknévragozásnak a fentiekkel még nincs vége! Pedig biztos reménykedett a kedves Olvasó, hogy most letudunk mindent, de nem. Azonban senkit nem szeretnék letargiába kergetni a továbbiakkal, csak szépen lassan, kis adagokban elég felfogni, megérteni mindent. Olvasgassuk, szagolgassuk, ízlelgessük a fentieket, érezzük meg csodás zamatát ennek az egésznek!

Szólj hozzá!

Humor - köszönöm!

2010.09.19. 14:30 Czimby

Ezt a poént csak az fogja érteni, aki mind a négy nyelven tudja, hogyan van, hogy "köszönöm".

- Hogyan köszöni meg az angol harckocsivezető az ajándékot?
- Tank you.
- És a német bőrig ázott ember, aki elfelejtett esernyőt vinni magával?
- Dank esőn.
- És a francia Merzedes tulajdonos?
- Merci
- Na és a svéd órás?
- Tick-tack.

Szólj hozzá!

Miért nehéz az angol?

2010.02.20. 22:53 Czimby

Ma elég sok időm felszabadult arra, hogy egy bizonyos Problem English (Susan Doughty, Geoff Thompson) című könyvet olvasgassak, ami rádöbbentett, mennyi mindent nem tudok angolul, amiről már azt hittem, hogy tudom.

Nem tudom, ki hogy van az angollal, de szerintem rengeteg olyan apró szabály van ebben a nyelvben, amik mintha sose akarnának elfogyni és emiatt sosem érzi azt az ember, hogy végre valamennyire tudja a nyelvet. Középfok környékén kiderült, hogy az addig megtanult szavak fele nem is azt jelenti, amit tanultam róluk, és gyakorlatilag nem tudom azokat a szavakat megfelelően használni. Többek között kiderült, hogy a house nem is jelent házat, hanem csak családi házat, a much, many pedig nem használható mindig, sőt még csak nem is az a szabály, hogy csak tagadó és kérdő mondatokban használhatók, hanem még egy kicsit bonyolultabb, amit ha egyszer elolvas vagy hall valahol az ember, akkor utána valószínűleg azonnal el is felejti. Kiderült, hogy a nullára sokszor nem lehet azt mondani, hogy zero vagy oh, hanem még három más szó van rá és mindegyikre pontos szabály van, hogy mikor kell használni. Kiderült, hogy a say ige mellett nem állhat pl. a word, sentence, vagyis így nem lehet "szót" vagy "mondatot mondani". Abban is biztos vagyok, hogy még sok főnévről fog kiderülni, hogy megszámlálhatatlan (uncountable), amiről eddig nem gondoltam volna, és az is ki fog derülni róluk, hogy valamelyik mellett nem állhat a piece of, hanem helyette valami más. Máig nem világos számomra, hogy mikor lehet mondani egy megszámlálhatatlan főnévről, hogy two pieces of, mikor nem. Kiderült, hogy az according to után nem állhat a me, tehát nem lehet ezzel a kifejezéssel azt mondani, hogy "szerintem". Biztosan tanultam régebben az as for me kifejezést, de kiderült, ez nem használható "ami engem illet" jelentésben. Nem is létezik az angolban olyan kérdés, hogy "mit sportolsz?" - ilyet egyszerűen nem lehet kérdezni, mert nem helyes. Helyette pl. a Do you do much sport? használható és ha szerencsénk van, beszélgetőpartnerünk éppen úgy érti, hogy "mit sportolsz?" A különböző nemzetek konyháját (pl. magyar konyha, francia konyha) nem mondhatjuk a kitchen szóval, külön a cuisine szó van erre. A pupil szót a tanuló gyakorlatilag nem mondhatja magára (I am a pupil - ilyet lényegében senki nem mondhatna, mert nem azt jelenti, amit gondolnánk) és, bár a szótár tartalmazza a classmate szót az osztálytársra, az angol ezt sem használja. A study és a learn sem cserélhetők fel egymással mindig, és nem csak az a különbség a két szó között, hogy az egyik egyetemre, a másik alacsonyabb szintű oktatási intézményben történő tanulásra vonatkozik, hanem a szabály ennél bonyolultabb. A vizsgát sem mindig nevezik az angolok vizsgának, amikor a magyarok, így pl. kreszvizsga már nem "vizsga, ami sikerül", hanem valami teljesen más.

A nervous sem igazán azt jelenti, hogy "ideges", hanem inkább azt, hogy "aggódó", "fél", és a magyar értelemben vett ideges inkább az annoyed szóval adható vissza, de még kb. 3 másik szó van az idegesre, és mindegyiket kicsit más jelentésben használjuk, és nem cserélhetők fel tetszés szerint egymással.

Tudományos konferencia nem létezik, mert a scientific és a conference nem bírják ki egymás mellett, ahogyan kutatómunka sincs, mert a research és a work sem csípik egymást. Nem lehet úgy menni vidékre tanulni, ahogy elsőre gondolnánk a country szóval, és a természetbe se mehetünk ki, mert a nature szó nem használható erre. A fine ugyan finomat jelent, de ételre ezt a szót nem lehet használni. A "pont" nem csak point szóval fordítható, hanem bizonyos esetben a dot szót kell használni, de lehet, hogy van egy harmadik szó is, erre már nem is emlékszem. A youth szó nem használható mindig olyan egyszerűen ifjúság jelentésben, ahogy gondolnánk, hanem olykor csak úgy helyes, ha utána of-fal áll valami. Valamint a way of után nem állhat főnév, hanem csak ING-es alak. A very után még természetes, hogy a wonderful nem állhat, de talán nem gondolnánk, hogy a very a delicious és az awful szóval sem fér össze. Az angolok nem mondják egy lakásra, hogy valahány szóbás, azt pláne nem, hogy pl. másfél szobás, két és fél szobás.

Szerintem szép, terjedelmes lett az, amit most írtam, és ez még csak egy kis része annak a sok finomságnak, amit az angolul tanulónak "meg kell ennie", hogy ne mondjon zöldségeket azok alapján a szavak és kifejezések alapján, amiket addig megtanult. És itt még csak említés szintjén került elő "pár" dolog, még csak ki sem fejtettem, hogy ha nem úgy, akkor hogyan kell mondani. Ezeket a Problem English című könyvből mazsoláztam, durván talán a könyv negyedét írtam ki vázlatosan. Azt is meg kell említenem, hogy a közvélekedés által könnyűnek titulált angol nyelv olyan eseteit is említi ez a könyv, melyekben felmerül, hogy helyes lenne bizonyos esetben úgy kifejezni magunkat, ahogy azt egy magyar anyanyelvű elsőre gondolná, de ez az eseteknek csak kb. 10%-ában van így, és a könyv eleve le se írja, hogy mikor, miért nem helyes az adott kifejezés mindig, arra hivatkozva, hogy azt nehéz szabályba foglalni, túl bonyolult. Megemlítik, hogy bizonyos kifejezést ugyan hallunk időnként angoloktól, de mi kerüljük azok használatát, mert nem igazán lehet megmondani, mikor helyes.

És sok egyéb, nehezen megjegyezhető szerkezetet, kifejezést nem is említettem. A fentiek inkább a szókincs témakörébe tartoznak, de a nyelvtanban is vannak olyan szerkezetek, amiket valószínűleg nem jegyez meg elsőre az ember. Pl. a 4 műveltető szerkezet közül mikor kell melyiket használni, és pontosan melyikben is kell főnévi igenevet, melyikben past participle-t használni. I have somebody do something, vagy I have something done, vagy I make somebody do something, I get something done... ezeket azért nem semmi megjegyezni. Arra emlékszik valaki pontosan, mikor kell a vonatkozó névmások közül a which-et és mikor a that-et használni? És hogy mikor kell vesszőt tenni a which elé, mikor nem? És hogy a jövő idő kifejezésére hány szerkezet létezik és melyiket mikor kell használni (közeli jövő, jövőbeli terv és egyebek)? Tudja fejből mindenki, hogy az it's time és a suggest után mit lehet és mit nem lehet használni? Az összes melléknévről kapásból el tudjuk dönteni, hogy a more, most vagy az -er, -est kerül-e oda fokozásnál? Na, és a módbeli segédigék elsőre nagyon egyszerűnek tűnnek, de oldalakat lehetne írni arról, mikor melyiket kell használni és a jelentésük között miféle árnyalatnyi különbségek vannak, amiket magyarul nem is igazán lehet visszaadni.

Aminek még fennáll a veszélye, hogy az ember meglát egy angol szót, amit könnyen megjegyez, mert pl. hasonlít a magyar szóra, amit jelent, és fel sem tűnik, de fogalma sincs, hogy hogyan kell kiejteni, és az ember hosszú évekig úgy tudja, hogy tudja az adott angol szót? Pl. meglátjuk a mazochist szót, rögtön tudja mindenki, mit jelent, ennek megörülünk, és fel sem tűnik, hogy nem tudjuk, hogyan kell kiejteni.

Az igeidők egyeztetéséről és a rendhagyó igékről direkt nem beszéltem, mert ilyesmi szinte minden más nyelvben is van. Viszont amiket fent leírtam, azok kifejezése más nyelvben általában nem ennyire bonyolult, mint az angolban. Én aránylag sok nyelvet tanultam, és szerintem egyikben sem kell ennyi apró részletben elveszni, mint az angolban. (Pl. a németben, franciában, olaszban csak egyféle műveltető szerkezet létezik és a melléknév fokozásánál sem kerülünk olyan rejtélyek elé, mint az angolban, de  tovább sorolhatnám, mi egyszerűbb egy másik nyelvben, mint az angolban.) Más nyelveknél az ember bátrabban alkalmazhatja a már megtanult szabályokat és használhatja az ismert szavakat, mert azok kombinációjából nagyobb eséllyel lesz helyes mondat, mint az angolban. Persze aki kapcsolatban van a nyelvvel, olvas, hallgat angol szövegeket, az sok mindenre ráérez egy idő után, de kizárt dolog, hogy hamar túllép az ember azon, hogy az általa ismert szavakat és szabályokat ne olyan magyarosan rakja össze, hogy a pirospaprika kilométerekről is észrevehető legyen. Más nyelven alap- és középszinten nagyobb eséllyel lehet helyes mondatokat alkotni, mint angolul. A mai napig eléggé zavar, hogy angolul gyakorlatilag kevesebbet tudok, mint egy másik nyelven, amit kevesebb ideig tanultam.

UI.: E bejegyzés megírása után írtam egy ismerősömnek angolul az interneten keresztül. Azonnal elbizonytalanodtam, mert válaszomat magyarul úgy kezdtem volna, hogy "Természetesen", de eszembe jutott, hogy az angolban az of course kicsit mást jelent, mint a magyarban és durvaságot, lenézést lehet kifejezni vele. Már nem tudom, hogyan oldottam meg az üzenet megírását, de nem kis fejtörést okozott, és még csak nem is biztos, hogy a gondolataimat pontosan sikerült angolul kifejeznem.

UI2.: Rájöttem, talán más idegen nyelvek ismerete is gátolhatja az angolt. Pl. az olaszban a "nervoso" azt jelenti ideges, de abban az értelemben, amit az angol nem a "nervous", hanem az "annoyed" szóval ad vissza. És létezik az olaszban az "annoiarsi" ige, ami, az angoltól eltérően azt jelenti, "unatkozni".
Az olaszban, németben, franciában a "ház" szó (casa, Haus, maison) úgy tudom, "tömbház" értelemben is használható, tehát tágabb értelemben, mint az angol "house". Az "ideges" pedig a németben "nervös", a franciában "nerveux", az olaszban "nervoso", és nem tudok arról, hogy ezt csak szűkebb értelemben kéne értelmezni, ahogyan az angolban is. Persze az is elképzelhető, hogy az angol nyelvhez készültek csak alapos, részletekbe menő magyarázatok, könyvek, más nyelvekhez nem, ezért nem tudunk más nyelvekben hasonló "finomságokról".

1 komment

Érdekes szópárok az angolban

2010.02.16. 18:59 Czimby

Mi a különbség a cave és a cavern (barlang), ill. a shade és a shadow (árnyék) szavak között? (Vö. talán magyar árny - árnyék?)

Vannak még hasonló szópárok?

 

1 komment

Általános alany az olaszban

2009.02.18. 14:13 Czimby

Az általános alanyt az olaszban kétféleképpen fejezhetjük ki: az uno-val és a si-vel. Az uno-val egyszerűbb, mert semmilyen különleges szabályra nem kell figyelni használata során. Az uno és a si egyformán, azonos jelentésben használható, de a köznyelvben a si gyakoribb.

Ha a si az általános alany, a következő dolgokra kell figyelni:

 • Az ige egyeztetése számban a tárggyal: Si vede un monte. (Egy hegyet lehet látni) De: Si vedono due monti. (Két hegyet lehet látni.) (Ez igazából azért van, mert az általános alany szenvedő értelművé teszi a mondatot, így a si visszaható névmás szerepét tölti be, a tárgy pedig nyelvtani értelemben véve alany lesz ("láttatja magát a hegy/láttatják magukat a hegyek"). )

 

 • Visszaható ige si-jéből ci lesz: Mivel a visszaható ige is si-vel jár és az általános alany is, két si kerülne egymás mellé. Ezt elkerülendő az első si helyett ci áll: si + si lava=Ci si lava.
  Ci si lava con acqua calda (Meleg vízzel mosakszunk.)
  Di solito ci si alza alle sette nei giorni lavorativi (Munkanapokon általában hétkor kel az ember.)

 

 • Ha főnév, melléknév kerül a személytelen szerkezetbe, az hímnem többes számba kerül:
  Quando si è giovani, si è più ottimisti. (Ha az ember fiatal, optimistább.)
  Ez főleg a létige mellett fordul elő, de más ige mellett is állhat melléknév, pl.
  Si sembra stanchi dopo dieci giorni di lavoro (Tíz nap munka után az ember fáradtnak látszik).
  Si diventa savi dopo l'università (Az egyetem után bölcs lesz az ember.)
  Ilyenkor az igét nem kell többes számba tenni! Az igét melléknevekkel nem kell egyeztetni, csak az alannyal ill. tárggyal.

 

 • Összetett múlt időkben a segédige mindig az essere, és egyébként esserés igéknél a participio passato hímnem többes számú alakba kerül:
  Si è dormito bene. (Mivel a dormire ige az avere-vel képzi az összetett múlt időket, a dormito nem kerül többes számba.)
  Si è partiti alle sei. (Mivel a partire ige az essere-vel képzi az összetett múlt időket, a partito itt többes számú alakba kerül.)
  Ha tárgy is kerül a mondatba, természetesen egyeztetni kell vele nemben és számban:
  Si è mangiato.
  Si è mangiata una mela.
  Si sono mangiate due mele.

  Tehát csak az esserés igéknél van a segédige egyes számban (è), a participio passato többes számban (partiti); a tárgyas igéknél már logikusabb az egyeztetés.
   

 

 • A non tagadószó megelőzi a si-t, a si közvetlen az ige előtt áll (hasonlóan a hangsúlytalan tárgy- és részesesetű, valamint visszaható névmásokhoz, hiszen a si nyelvtanilag nem más, mint visszaható névmás):
  Non si vedono i monti. (Nem látszanak a hegyek.)
   

 

Nézzünk egy példát, amiben lehetőség szerint majdnem az összes említett szabályt alkalmazni kell:
Non ci si è sentiti stanchi (Az ember nem érezte magát fáradtnak). A mondat azért így néz ki, mert:

 1. A non tagadószó megelőzi a hangsúlytalan névmási alakokat.
 2. Mivel visszaható igével van dolgunk (sentirsi=érzi magát vhogy), a két si közül az elsőből ci kell, hogy legyen.
 3. Mivel az összetett igeidőket az általános alany használatakor essere-vel kell képezni, a segédige itt az è lesz. (Visszaható igéknél egyébként is essere lenne, akkor is, ha nem általános az alany.) Továbbá nem kell az igét többes számba tenni (hiába van többes számban akár a sentiti vagy a stanchi).
 4. A sentiti azért áll többes számban, mert az egyébként esserés igék (itt: sentirsi) participio passatoját az általános alany használatakor többes számú alakba kell tenni.
 5. A stanchi azért áll többes számban, mert az általános alany mellett álló mellékneveket mindig többes számba kell tenni.

 

Megjegyzés: Ha az uno-t használjuk általános alanyként, nem kell a fenti szabályokra ügyelni, pl. Uno non vede due monti; Uno non si è sentito stanco; Uno ha lavorato molto.

 

Szólj hozzá!

Boldog új évet - sok nyelven

2008.12.31. 15:34 Czimby

http://www.freelang.net/expressions/newyear.html

Szólj hozzá!

Nyelvkeverés

2008.12.27. 00:19 Czimby

Aki több nyelvet tanul, előbb-utóbb biztosan találkozik olyan esettel, amikor a két nyelv ismerete nem segíti, hanem gátolja egymást, mivel az egyik nyelv analógiájára próbál mondani valamit, pedig nem úgy kell (negatív transzfer). Az ilyen tipikus eseteket érdemes lenne összegyűjteni. 

A "de" és "hanem" angolul egyaránt but; németül de=aber, hanem=sondern. Aki beszél angolul, könnyen összekeverheti, és mindkét német szóra az aber-t mondhatja.

A "miért" és az "azért, mert" kifejezésére egyes nyelvekben két külön szó van, más nyelvekben egyetlen szó. Ez is zavaró lehet.

Amit én kezdtem el összekeverni az utóbbi időben: Az olaszban sokféleképpen lehet igenévvel rövidíteni előidejűséget kifejező időhatározói mellékmondatot. Ezért már nem tudom, az angol az olasznak melyik megfelelőjét használja.

 

"Hamis barátok" az olaszban és a spanyolban:

anche: 'is, szintén' / aunque: 'bár', 'még ha ..., akkor is ...'
avere: 'neki van' [birtokolni] / haber: 'létezik' (személytelen)
burro: 'vaj' / burro: 'szamár'
caro: 'kedves' [is] / caro: 'drága' [értékes]
chiédere: 'kérni' / querer: 'akarni, szeretni'
contestare: 'vitat' / contestar: 'válaszol, felel'
domandare: 'kérdezni' / demandar: 'feljelenteni'
guardare: 'nézni' / guardar: '(meg)őrizni'
largo: 'széles, tág' / largo: 'hosszú'
pronto: 'halló!' / pronto: 'hamar'
se: 'ha' [is] / se: 'magát', 'magának'
si: 'magát', 'magának' / si: 'ha'
tenere: 'tartani, fogni' / tener: 'neki van' [birtokolni]
tuttavia: 'mégis, mindazonáltal' / todavía: 'még (mindig)'
voglio, vuoi: 'akarok, akarsz' / voy: 'megyek'

"Hamis barátok az olaszban és a németben:
firma = aláírás; die Firma = cég
prima = első (nőnemben) / csodálatos, nagyszerű
quelle = azok (nőnem, többesszám) / die Quelle = forrás

"Hamis barátok" az angolban és a németben:
Where? = hol? / Wer? = ki?
Who? = ki? / Wo? = hol?
also = angol: szintén; német: tehát
fast = angol: gyors(an); német: majdnem
die = angol: meghalni; német: a(z) (névelő)
womit = német: mivel?, amivel vomit = angol: hányni
e Not = angol: nem; német: szükség

"Hamis barátok" a németben és a hollandban:
Wie? = hogyan? / ki?

"Hamis barátok" az angolban és a hollandban:
Who? = ki? / Hoe? = hogyan?

"Hamis barátok" az angolban és az olaszban:
come = jön / hogyan
annoying = bosszantó, idegesítő / annoiarsi = unatkozni

"Hamis barátok" az olaszban és a franciában:
ne = abból / nem
il = a(z) (hímnemű névelő) / ő (hímnemű névmás)

"Hamis barátok" a spanyolban és a franciában:
en = -ban, -ben; abból

"Hamis barátok" a spanyolban és a németben :
diente = spanyolul: fog; németül: én szolgáltam/ő szolgált

Szólj hozzá!

Címkék: barátok hamis egyforma hasonló

Hasonló vagy egyforma szavak több nyelvben, akár eltérő jelentéssel

2008.12.26. 15:48 Czimby

Nem tudom, okoz vagy okozott-e valakinek problémát az angol-német kérdőszók hasonló hangzása, de eltérő jelentése (Where - Wer; Who - Wo; When - Wenn). Kezdetben a holland is zavarzó lehet: Wie= hollandul:ki, németül:hogyan; Hoe (kiejtése kb. azonos az angol Who-val)=hogyan

Az olaszban és a spanyolban vannak azonos alakú, de teljesen eltérő jelentésű szavak (pl. burro)

Egyforma szavak, azonos jelentéssel

 

Azonos szavak az angolban és a németben

Gold (arany)
der Hammer (kalapács)
die Butter (vaj)
die Vase (váza)
die Couch (heverő) (hollandban nincs ilyen szó?)
die Person
der Tourist
die Statue (szobor)
der Finger (ujj)
der Ball (labda)
 

Azonos szavak az angolban, németben és hollandban:

Winter (tél)
Hand (kéz)
Wind (szél)
wild (kegyetlen)
mild (enyhe)
(das/het) Land (ország)
(das/de) Radio
(das/het) Hotel
(das/het) Album
(das) Sport
(der) April (április)
(der) September
(der) November
 

Azonos szavak az angolban és a franciában:

six (6)
source (forrás)
commercial (kereskedelmi)
double (dupla)
convergence (összetartás)
la queue (sor)

Azonos szavak az angolban és a spanyolban :

balance

actor
factor
error
doctor
terror

admirable
cable
probable
variable
vulnerable

(in)destructible
terrible
(in)visible
flexible

atemporal
banal
(el) hospital
ideal
liberal
manual
neutral
naval (hajózási)
oral
oval
plural
social
superficial
total
tropical

(el) plan

 

Nagyon hasonló szavak:

(im)possible - (im)posible
insufficient - insuficiente
(in)valid - (in)válido

Segítség

Azonos szavak az olaszban és a spanyolban:

Ilyen szavakból elég sokat sikerült már gyűjteni. Akit érdekel, írjon, elküldöm a listát!

sorpresa (meglepetés) (portugál: surpresa)
primavera (tavasz) (portugálul is)
terremoto (földrengés)

Azonos szavak az olaszban és a franciában:

tu (te)
triste (szomorú - spanyolul, portugálul is)
difficile (nehéz)
facile (könnyű)

Azonos szavak csak nőnemben:

grande (nagy)

Azonos szavak a németben és franciában:

Messe (mise)

Egyéb azonos szavak több nyelvben:

Piccolo - pikoló (hangszer) - angol, német, francia
Statue - szobor - angol, német, francia
pantera - párduc - olasz, spanyol, portugál
piscina - medence - olasz, spanyol, portugál
triste - szomorú - olasz, spanyol, portugál, francia
curva - kanyar - olasz, spanyol, portugál
primavera - tavasz - olasz, spanyol, portugál, katalán

Hasonló szavak, azonos jelentéssel

folyt.köv.

1 komment

Címkék: francia olasz német portugál spanyol angol szavak holland egyforma hasonló

Feltételes és időhatározói mellékmondatok

2008.12.26. 15:44 Czimby

Na, ez az, ami sok nyelvben más, mint a magyarban. A magyarban a feltételes mellékmondatban (olyan mellékmondatban, melyek elején ha, amennyiben szó áll) szinte bármilyen igealak állhat, akár feltételes mód is, viszont sok idegen nyelvben nem állhat itt feltételes mód. Talán csak a német nyelv a kivétel a legfelkapottabb idegen nyelvek között.

Angolul tanulók sokszor leegyszerűsítve így hallják a szabályt: If után nem állhat will és would. Will helyett jelen időt, would helyett múlt időt vagy Past Perfectet kell használni.
Az angolban a jövő időt nem csak feltételes, hanem időhatározói mellékmondatban sem lehet használni. Leegyszerűsítve ez úgy hangzik, hogy when, while (és még sok más szó) után nem állhat will.
Ez a leegyszerűsített szabály nem pontos, és félrevezető is lehet! If és when után is állhat will vagy would, ha nem időhatározói mellékmondatról van szó:

I don't know if you will come - Nem tudom, hogy fogsz-e jönni.
I don't know when you will come - Nem tudom, hogy mikor fogsz jönni.

Azért állhat itt will, mert tárgyi mellékmondatról van szó. Ha időhatározói vagy feltételes mellékmondatról van szó, akkor nem lehet will-t és would-ot használni:

If you come we will have a party - Ha jössz (jönni fogsz), bulizunk.
When you come we will have a party - Amikor megjössz, bulizni fogunk.


Furcsa a magyar anyanyelvűnek, hogy az ilyen mondatokat magyarra jövő idővel kell fordítani.

Lényegében a francia nyelvre is ugyanez a szabály vonatkozik, vagyis időhatározói és feltételes mellékmondatokban nem állhat jövő idő, bár a francia nyelv rugalmasabb valamivel e tekintetben.

A németben nem ilyen szigrorú a szabály, viszont ott arra kell figyelni, hogy az egyszeri múltbeli cselekvés kifejezésére az als kötőszó van.

Írni kéne arról is, mi a pontos jelentésbeli különbség a ha és az amikor szavak között. Valamikor felcserélhetők egymással, szóval átfedések vannak köztül, de ez sokszor félrevezető.

Ez most itt csak egy vázlatnak az eleje, szóval példák mindenképpen jönnek még hozzá, meg sok más is. Nem marad ilyen tömény, és nem fogok egyszerre több nyelvről beszélni, hogy érteni is lehessen. :D

Szólj hozzá!

Névelők használata

2008.12.26. 15:06 Czimby

Főleg az angolban vannak esetek, amikor a magyartól eltérően ki kell tenni/nem kell kitenni a határozott vagy határozatlan névelőt. Aki más nyelvet is tanul, annak még nehezebb, mert ott nem azonos a szabály sem az angollal, sem a magyarral, erre pedig talán nehéz "ráérezni".

Az angolban mindig kell a határozatlan névelő, kivéve, ha többes számú a szó, vagy elvont főnév (pl. peace). A magyarban sok esetben nincs névelő, amikor az angolban van határozatlan névelő.

A határozott névelő legtipikusabb eltérése talán az angolban és a magyarban az általános értelemben használt (többes számú) főnév:
Cats are not so faithful as dogs - A macskák nem olyan hűségesek, mint a kutyák.

NÉMET:
Individualizálás és általánosítás...


Anyagnevek nem kapnak névelőt első előfordulásukkor a szövegben (pl. Ich habe Kaffee gekauft). Határozatlan névelőt akkor kapnak, amikor köznévként használatosak (Ich habe einen Kaffee getrunken).
Gyűjtőnevek és elvont főnevek, melyeknek nincs többes számuk: első előforduláskor névelő nélkül állnak: Sie hat Gemüse gekauft. Es herrschte Stille. Általánosításkor kaphatnak határozott névelőt, de anélkül is állhatnak: (Der) Kaffee schmeckt mir immer. (Der) Schmuck dient zur Verschönerung. (Die) Sparsamkeit ist eine Tugend.

A tulajdonnevek önmagukban "individualizáltak", ezért nem kell külön névelő eléjük. Kivételt képez néhány ország- és területnév:
- a többes számban állók (die Niederlande, die USA, die Filippinen)
- a hímneműek (der Sudan, der Libanon, der Iran, der Irak, der Jemen)
- a nőneműek (die Türkei, die Normandie, die Lausitz)
- egy semlegesnemű: das Elsass
- (még több van, kiírni)
- ha jelzővel állnak, névelőt kapnak az egyébként névelő nélküliek is.

Határozatlan névelő:
Nem tesszük ki sein, bleiben, werden ige mellett olyan főnevek előtt, melyek foglalkozást, funkciót, nemzetiséget, világnézetet jelölnek:
- Er ist Lehrer.
- Er ist Engländer.
- Er ist Marxist.
Ha jelzővel állnak, kitesszük a határozatlan névelőt:
- Er ist ein guter Lehrer.
Ha a foglalkozást/funkciót/nemzetiséget átvitt értelemben kell érteni, akkor kitesszük a névelőt.
(Vö. az angol as és like közötti különbség! He works like a teacher. He works as a teacher.)

Nem kein-nal, hanem nicht-tel tagadunk:
- állandósult szókapcsolatokban, pl. Ich nehme nicht Abschied. Sie schreibt nicht Maschine. Er hat nicht Urlaub genommen. Er hat nicht Wort gehalten. Er kann nicht Auto fahren. Er hat mich nicht in Ruhe gelassen.
- foglalkozásokat a sein/werden/bleiben ige után: Sie ist nicht Lehrer.

Szólj hozzá!

Címkék: német angol névelő

Melléknevek és határozószók fokozása

2008.12.26. 09:00 Czimby

A nyelvek egy részében az (egyébként rendhagyó fokozású) "sok" jelentésű melléknév közép- ill. felsőfokát tesszük a fokozandó melléknév elé, így kapjuk meg egy adott melléknév közép- ill. felsőfokát. Más nyelvekben a melléknevek ragot kapnak, míg egyes nyelvekben a két lehetőség keveredik.
A határozószók fokozása hasonló a melléknevek fokozásához, de általában van legalább egy kicsi eltérés.
 

Angol

 

Melléknevek fokozása

 

A rövid melléknevek középfokban -er, felsőfokban -est ragot kapnak. Rövid melléknévnek számít minden egyszótagú melléknév, és a kétszótagú melléknevek egy része:

short - shorter - shortest (rövid - rövidebb - legrövidebb)
long - longer - longest (hosszú - hosszabb - leghosszabb)

Helyesírási sajátosságok:

Ha a melléknév y-ra végződik, amit /i/-nek ejtünk, akkor közép- és felsőfokban ez az y i-re változik:

happy - happier - happiest (boldog - boldogabb - legboldogabb)
crazy - crazier - craziest (őrült - őrültebb - legőrültebb)
pretty - prettier - prettiest (csinos - csinosabb - legcsinosabb)

Ha a melléknév néma e-re végződik (amit nem ejtünk ki), akkor ez eltűnik az -er és -est előtt; egyszerűbben fogalmazva: csak egy "e" lesz, ha így két "e" kerülne egymás mellé:

nice (szép); nice + er = nicer (szebb); nice + est = nicest (legszebb)
polite - politer - politest (udvarias - udvariasabb - legudvariasabb)

Azok az egyszótagú melléknevek, melyek egyetlen mássalhangzóra végződnek (tehát nem pl. tt-re, hanem csak t-re) és röviden ejtjük bennük a magánhangzót, megkettőzik a szóvégi mássalhangzót a rag előtt:

big - bigger - biggest (nagy - nagyobb - legnagyobb)
hot - hotter - hottest (forró - forróbb - legforróbb)
wet - wetter - wettest (nedves - nedvesebb - legnedvesebb)

 

A hosszú melléknevek elé középfokban a more, felsőfokban a most szócskát tesszük. Hosszú melléknévnek számít minden kettőnél több szótagú melléknév, valamint a kétszótagú melléknevek egy része:

beautiful - more beautiful - most beautiful (szép - szebb - legszebb)

 

Hova tartoznak a kétszótagú melléknevek?

(A szótagok számát nem az jelenti, hogy hány magánhangót írunk le, hanem hogy mennyit ejtünk ki! Ezért pl. az easy szóban két magánhangzót ejtünk ki, ezért kétszótagú, annak ellenére, hogy három magánhangzót írunk le.)
Problémát okoz, hogy a kétszótagú melléknevek közül melyik számít rövidnek (-er, -est ragot kapnak), melyik hosszúnak (more, most szócskát kapnak).

Rövidnek számítanak az y-ra végződő kétszótagú melléknevek:

easy - easier - easiest

Rövidnek számítanak a véghangsúlyos melléknevek:

polite - politer - politest

A többi kétszótagú melléknév (ezekből van több) hosszúnak számít:

modern - more modern - most modern
famous - more famous - most famous

Vannak melléknevek, melyek mind a kétféleképpen fokozhatók:

clever - cleverer - cleverest (okos - okosabb - legokosabb)
clever - more clever - most clever (okos - okosabb - legokosabb)

simple - simpler - simplest (egyszerű - egyszerűbb - legegyszerűbb)
simple - more simple - most simple

 

Rendhagyó fokozású melléknevek:

good - better - best (jó - jobb - legjobb)
bad - worse - worst (rossz - rosszabb - legrosszabb)
many - more - most (sok - több - legtöbb --megszámlálható főnévnél)
much - more - most (sok - több - legtöbb --megszámlálhatatlan főnévnél)
little - less - least (kevés - kevesebb - legkevesebb)
far - farther - farthest, vagy:
far - further - furthest (messze - messzebb - legmesszebb)

(Megjegyzés: a far kétféle fokozása között apró jelentésbeli különbség is van: further=további, pl. Give me further information - Adj több/további információt!)

 

Egyéb tudnivalók:

A melléknevek lefele is fokozhatók. Ilyenkor nem a more, most, hanem a less, least szócskát használjuk:

interesting - more interesting - most interesting
   (érdekes - érdekesebb - legérdekesebb)
interesting - less interesting - least interesting
   (érdekes - kevésbé érdekes - legkevésbé érdekes)

A lefele fokozás a rövid mellékneveknél is a less, least szócskával történik:

big - bigger - biggest (nagy - nagyobb - legnagyobb)
big - less big - least big (nagy - kevésbé nagy - legkevésbé nagy)

A "sokkal" a much vagy a lot szócskával fejezehető ki:

sokkal nagyobb: much bigger / a lot bigger
sokkal érdekesebb: much more interesting / a lot more interesting

Összehasonlítás:
Alapfokú mellékneveknél az "olyan ... mint ..." angol megfelelője "as ... as ...":

My house is as big as yours - Az én házam olyan nagy, mint a tied.

Tagadásnál a "nem olyan ... mint ..." angol megfelelője "not so ... as ..." vagy a "not as ... as ..." is lehet:

My house is not so big as yours. Vagy:
My house is not as big as yours. (Az én házam nem olyan nagy, mint a tied.)

Középfokú mellékneveknél a "mint" angol megfelelője "than":

My house is bigger than yours. (Az én házam nagyobb, mint a tied.)

Tehát az angolban a mint-re több szó létezik (as, than), és az as jelenti azt is, hogy olyan, és azt is, hogy mint.

 

Határozószók fokozása

 

Melléknevekből a -ly képzővel határozószókat képezhetünk. Ezeket a hosszú melléknevekhez hasonlóan fokozzuk:

exactly - more exactly - most exactly
(pontosan - pontosabban - legpontosabban)

Azokat a határozószókat, melyek nem kapnak külön -ly ragot és a melléknévvel azonos alakúak, a melléknevek mintájára ragozzuk:

early - earlier - earliest (korán - korábban - legkorábban)
fast - faster -fastest (gyorsan - gyorsabban - leggyorsabban)

Rendhagyó fokozású határozószók:

in a friendly way - in a more friendly way - in the most friendly way (barátságosan - barátságosabban - legbarátságosabban)
well - better - best (jól - jobban - a legjobban)

 

 

Olasz

 

Melléknevek fokozása

 

Középfokban a più (=több, inkább) szócskát tesszük a melléknév elé. Felsőfokban is a più kerül a melléknév elé, de névelővel együtt:

grande - più grande - il più grande
nagy - nagyobb - a legnagyobb

Ha a melléknév jelző és a főnév határozott névelővel áll, általában csak a mondat értelme dönti el, közép- vagy felsőfokú-e a melléknév, mivel a főnév a névelő után, de a più előtt áll:

la casa più bella = 1. a szebb ház; 2. a legszebb ház.

Ha a melléknév állítmány, természetesen nem lehet ilyen félreértés:

Questa casa è più bella - Ez a ház szebb.
Questa casa è la più bella - Ez a ház a legszebb.

A mellékneveknek önálló felsőfokú alakjuk is van, ezt az -issimo raggal képezzük úgy, hogy a melléknév utolsó magánhangzója helyére ezt tesszük. Így minden melléknév önálló felsőfokú alakja -o végű lesz, az alapfokban -e végű mellékneveké is:

bello - bellissimo (nagyon szép)
grande - grandissimo (nagyon nagy)

Rendhagyó fokozású melléknevek:

1. Középfokban külön alakjuk van, és a felsőfokot is ebből a rendhagyó alakból képzik:

buono - migliore (- il migliore) (jó - jobb (- legjobb) )
cattivo - peggiore (rossz - rosszabb)
grande - maggiore (nagy - nagyobb)
piccolo - minore (kicsi - kisebb)
molto - più (sok - több)
poco - meno (kevés - kevesebb/kevésbé)

2. Középfokban és felsőfokban is külön alakjuk van:

alto - superiore - il supremo (magas - magasabb - legmagasabb)
basso - inferiore - l'infimo (alacsony - alacsonyabb - legalacsonyabb)

3. Az előbbi mellékneveknek az önálló felsőfoka is rendhagyó:

buono - ottimo (jó - nagyon jó)
cattivo - pessimo (rossz - nagyon rossz)
grande - massimo (nagy - nagyon nagy)
piccolo - minimo (kicsi - nagyon kicsi)
alto - supremo/sommo (magas - nagyon magas)
basso - infimo (alacsony - nagyon alacsony)

A rendhagyó fokozású mellékneveknek szabályosan képzett alakjaik is vannak, a rendhagyó és a szabályos alakok egyaránt használhatók. Viszont egyes rendhagyó alakok átvitt csak értelemben használhatók:

Paolo è il più cattivo ragazzo - Pál a legrosszabb fiú (ő viselkedik a legrosszabbul).
Paolo è il peggiore studente - Pál a legrosszabb tanuló (ő tanul a legrosszabbul).

Questo monte è il più alto - ez a hegy a legmagasabb.
Luigi è superiore a tutti gli amici - Luigi felette áll az összes barátainak.
Luigi è più alto di tutti gli amici - Luigi magasabb, mint az összes barátja.

Questa casa è più bassa - Ez a ház alacsonyabb.
Questi mobili sono di qualità inferiore - Ezek a bútorok gyengébb minőségűek.

Tehát:

più cattivo = rosszabb magaviseletű (erkölcsi értelem)
peggiore = rosszabb (pl. előmenetelű, nem erkölcsi értelemben)

più buono = jobb magaviseletű (erkölcsi értelem)
migliore = jobb előmenetelű (pl. előmenetelű, nem erkölcsi értelemben)

Nem személyekre vonatkozóan a più buono és a migliore, ill. a più cattivo és a peggiore egyformán használhatók.

Testvéreknél a maggiore és a minore segítségével fejezhetjük ki a nővér, húg, öccs, báty fogalmát, a szabályos melléknevekkel nem. Továbbá a maggiore azt is jelenti, hogy idősebb, a minore pedig, hogy fiatalabb:

Lui è il mio fratello maggiore - Ő a bátyám.
Lei è la mia sorella minore - Ő a húgom.

Tu sei più grande - Te nagyobb (magasabb) vagy.
Tu sei maggiore - Te idősebb vagy.

Mint látható, a szabályos és rendhagyó melléknevek használatában csak személyek esetében van jelentésbeli különbség.

 

Egyéb tudnivalók:

A mellékneveket természetesen lefele is fokozhatjuk, ilyenkor a più helyett a meno (kevesebb, kevésbé) szót kell használni:

grande - meno grande - il meno grande (nagy - kevésbé nagy - a legkevésbé nagy)

 

A hasonlítás alapfokban

A hasonlítás középfokban a következő esetekben a di-vel történik:

Viszont che-vel hasonlítunk:

Határozószók fokozása:

 

 

 Német

 

Melléknevek fokozása:

 

Középfokban -er, felsőfokban -(e)st ragot kap a melléknév:

billig - billiger - billigst (olcsó - olcsóbb - legolcsóbb)

A felsőfokban akkor áll e is az st előtt, ha a melléknév d, t, s, ß, x, z, sch végű, valamint egyszótagú vagy az utolsó szótagja hangsúlyos:

weit - weiter - weitest
wild - wilder - wildest
heiß - heißer - heißest
kurz - kürzer - kürzest

interessant - interessanter - interessantest

de: reizend - reizender - reizendst (bájos - bájosabb - legbájosabb)

kivétel: groß - größer - größt (nagy - nagyobb - legnagyobb)
 

Néhány, főleg egyszótagú melléknév magánhangzója Umlautot kap:

dumm - dümmer - dümmst

Ide tartozik: arg, alt, arm, hart, kalt, krank, lang, nah, scharf, schwach, schwarz, stark, warm, grob, groß, hoch, dumm, jung, klug, kurz

Egyes melléknevek Umlauttal és anélkül is képezhetik fokozott alakjaikat:

gesund - gesunder - gesundest
gesund - gesünder - gesündest (egészséges - egészségesebb - legegészségesebb)

Ide tartozik: bang, blaß, glatt, karg, naß, schmal, fromm, krumm, rot.

Soha nem kapnak Umlautot:

-au- tőhangzós melléknevek;
-bar, -e, -el, -er, -en, -haft, -ig, -lich képzős melléknevek
- idegen eredetű melléknevek (pl. interessant)
- a melléknévi igenevek (Partizip Präsens és Partizip Perfekt)
 

Angolosok, vigyázat! Az egyszótagú, egyetlen mássalhangzóra végződő melléknevek utolsó mássalhangzója nem duplázódik meg fokozásnál! (angol: big - bigger - biggest; német: schmal - schmäler - schmälst) Az angollal ellentétben a felsőfokú melléknév végződése nem mindig -est, a legtöbbször csak -st. (A különbségek a két nyelv hangtani-alaktani eltéréseiből adódnak: az angol a kiejtés (rövid tőhangzó) megőrzése érdekében megduplázza az utolsó mássalhangzót, valamint igyekszik a mássalhangzótorlódásokat kikerülni. A német tőhangzó pedig nem feltétlen rövid a zárt szótagban (pl. schön - hosszan ejtendő az "ő"), amikor az angolban, így rövidségének megőrzésére sem kell figyelni.

Az -e, -el, -er, -en végű melléknevek e-je kiesik a középfok -er ragja előtt (az -er, -en e-je meg is maradhat):

müde - müder - müdest (fáradt)
dunkel - dunkler - dunklest (sötét)
teuer - teu(e)rer - teuerst (drága)
trocken - trock(e)ner - trockenst (száraz)

Rendhagyó fokozású melléknevek:

hoch - höher - höchst
nahe - näher - nächst
gern - lieber - liebst
gut - besser - best-
viel - mehr - meist-
wenig - minder - mindest- (vagy: wenig - weniger - wenigst-)
groß - größer - größt (A felsőfokot képzi rendhagyóan.)

A fokozott melléknév mint jelző:

A fokozott melléknév, mint az állítmány névszói része:

Hiányos fokozású melléknevek:

Nem ragozható melléknevek:

Hasonlító szerkezetek:

A határozószók fokozása:

A melléknévből képzett határozószókat ugyanúgy fokozzuk, mint a mellékneveket. Felsőfokban a melléknév előtt am elöljárószó, a melléknév végén -en rag áll általában:

schön (szép) - schöner (szebben) - am schönsten (a legszebben)

Szólj hozzá!

Címkék: olasz német angol fokozás melléknév

Néhány angol ige és igeidő

2008.12.08. 17:58 Czimby

To be (lenni) ige ragozása jelen időben

 

Állító alak:

I am                   I'm                  (én vagyok)
you are           you're              (te vagy)
he/she/it is      he's/she's/it's    (ő/az van)

we are            we're               (mi vagyunk)
you are           you're              (ti vagytok)
they are          they're             (ők/azok vannak)

Kérdő alak:

am I?          (vagyok?)
are you?      (vagy?)
is he/she/it? (van?)

are we?       (vagyunk?)
are you?      (vagytok?)
are they?     (vannak?)

Tagadó alak:

I am not            I'm not           (nem vagyok)
you are not        you aren't       (nem vagy)
he/she/it is not   he/she/it isn't  (nincs)

we are not         we aren't        (nem vagyunk)
you are not        you aren't       (nem vagytok)
they are not       they aren't      (nincsenek)

 

A folyamatos jelen idő

 

Képzése:


to be ige jelen időben ragozva (lásd fent) + ige + ing

példák:

I am working - Dolgozom (éppen most, ebben a pillanatban).
You are learning - Tanulsz.
Is he reading? - Ő olvas?

We are not sitting - (Éppen) nem ülünk.
You aren't writing - Nem írtok.
Are they walking? - Ők sétálnak?

Az egyszerű/általános jelen idő

 

Képzése:

állító alakban: személyes névmás + ige (+ s, E/3-ban)
kérdő alakban: do/does + személyes névmás + ige
tagadó alakban: személyes névmás + do/does + not (vagy: személyes névmás + don't/doesn't)

állító alak:

I work              (dolgozom, dolgozni szoktam)
you work          (dolgozol)
he/she/it works (dolgozik)

we work           (dolgozunk)
you work          (dolgoztok)
they work         (dolgoznak)

kérdő alak:

do I work?                (dolgozom?)
do you work?            (dolgozol?)
does he/she/it work?  (dolgozik?)

do we work?             (dolgozunk?)
do you work?            (dolgoztok?)
do they work?           (dolgoznak?)

tagadó alak:

I do not work                I don't work               (nem dolgozom)
you do not work            you don't work           (nem dolgozol)
he/she/it does not work  he/she/it doesn't work (nem dolgozik)

we do not work             we don't work           (nem dolgozunk)
you do not work            you don't work          (nem dolgoztok)
they do not work           they don't work         (nem dolgoznak)


 

Szólj hozzá!

"To" vagy "-ing" használata az angolban

2008.12.08. 17:51 Czimby

Ha két ige kerül egymás mellé a mondatban, akkor különféle szabályok lépnek életbe. (Ez sok nyelvről elmondható.) Többnyire az első ige jelentésétől függően a második ige vagy to-val bevezetett főnévi igenév alakba kerül (létezik to-val álló főnévi igenév és to nélküli), vagy Gerund ("inges") alakba.
Létezik néhány egyéb eset:

 • A to be ige, amely után az ige harmadik alakja (befejezett melléknévi igenév, szenvedő szerkezetben, pl. I am called) is állhat. (Állhat a to be után inges alak is (folyamatos igealak képzésénél, pl. I am calling, to be calling) és to-s alak is. Utóbbi várható, szükségszerű cselekvést fejez ki: He is to arrive tomorrow - Úgy van, hogy holnap érkezik.)
 • A to have ige után is kétféle alak állhat, a harmadik alak (Perfect igeszemlélet, pl. I have called you) vagy to (szükségesség kifejezése, I have to call you).
 • Műveltető szerkezetben a to make és a to get után is más alakban áll a főige (pl. I make you work - megdolgoztatlak; I got my car repaired - megjavíttattam az autómat).
 • To nélküli főnévi igenevet (az ige alapalakja) használunk: (időbeli és módbeli) segédigék után (pl. shall, will, should, would, can, could, may, might, must, need); a do/did, mint segédige is ide tartozik. Ide tartozik még a to let ige is: Let me go. Let's go.

A legnagyobb problémát azonban az okozza, mikor áll a második ige to-s főnévi igenév alakban, mikor Gerund (inges) alakban.


Érdemes lenne a teljesség igényével összegyűjteni, mikor kell az angolban to-t, mikor kell -ing-es alakot használni. Mikor lehet mind a kettő?

Több könyvben egymástól eltérően írják, a to like, to love után mikor kell "to", mikor "ing". Valahol azt írják, minkettő egyformán használható. Valahol különbséget tesznek a kettő jelentése között, de ebben is megoszlanak a könyvek magyarázatai. Ugyanazt jelenti az I love to dance és az I love dancing? Ha nem, mi a különbség pontosan?

 

to - jelentheti időnként ugyanazt is, mint a so as to, in order to, azaz célhatározót fejezhet ki. Ha magyarra a mondatot tudjuk célhatározói mellékmondatként fordítani, akkor az angolban biztosan to kell. (pl. I stopped to have a rest - megálltam pihenni, azaz: megálltam (azért, a célból), hogy pihenjek.

ing - kifejezhet egyidejűséget is (fordítható miközben, mialatt szóval). (pl. I stopped having a rest.) (Biztos, vagy ez az olaszban van csak így??? Az időhatározói mellékmondatok rövidítését össze kéne hasonlítani az olasszal, mert én is nagyon keverem. Lehet, ez a szerkezet az angolban inkább előidejűséget fejez ki?) Az "I stopped having a rest" azt jelenti valószínűleg, hogy "abbahagytam a pihenést".

 

Tetszőlegesen állhat to vagy -ing is a következő igék után: start, begin, continue.

Állhat to és -ing is, de más-más jelentésben, a következő igék után: stop, like, (love, hate?) (de: finish +ing!)

Egy különleges eset, amikor mindkettőt egyszerre kell használni: to look forward: I am looking forward to seeing you. (Valójában a to itt nem a főnévi igenévé, hanem egy attól független elöljárószó, és az elöljárószók után az igék mindig inges alakba kerülnek.)

Lásd még:

Englisch-Hilfen

Geocities

 

Szólj hozzá!

süti beállítások módosítása